Företaget

För Företaget
Att vara ansvarig för ett företag innebär ofta att man måste klara att hålla många bollar i luften samtidigt.
Det är dock inte alltid lätt att vara effektiv, när enligt uppgift hela 14 % av arbetstiden på ett företag går åt till att leta.

Är man ensam på företaget måste man hålla koll på allt, samtidigt som man utför jobbet som skall dra in pengarna. Har man anställda som skall leta efter uppgifter, kostar detta pengar, som troligen kunde använts till något vettigare.

Även de enklaste uppgifter kan ta tid att få fram:
När skall firmabilarna besiktigas?
Vad är det för chassinummer på maskinen?
Vad har websupporten för telefonnummer?
Hur är inloggningen när någon blivit sjuk?

ExxMapp för Företaget består 10 utvikbara sidor, har fyra fack och rymmer ca 200 viktiga och intressanta papper t ex arbetsinstruktioner om någon blir plötsligt sjuk, inventarielista i händelse av inbrott eller brand, kompanjonavtal, fastighets- och företagsinteckningar, företagets affärsplan, förteckning över företagets försäkringar och vad man kom överens om när de tecknades, muntliga överenskommelser med anställda, telefonlista till anställdas anhöriga, mark- och fastighetsritningar, bankdosans förvaring, köpekontrakt.

Mappen är dessutom fylld med förtryckta ifyllnadsuppgifter, som gör det enkelt att skriva in t ex inloggningsuppgifter till olika statliga verk, inloggningar och lösenord till hemsidor och datorer, var man hittar företagets registreringsbevis, vilka säkerheter som ligger till grund för lånen, företagets SNI-kod, telefonnumren till olika servicetekniker, vem som har tillgång till reserv eller huvudnycklar m m.

Genom att skriva in och spara dina uppgifter i denna mapp, blir det enkelt att veta var allting finns och du har bara ETT ställe att leta på.

Mappen har snygg design, är funktionell och är förberedd med hål där man t ex kan fästa reservnycklar, USB-minnen med foton eller backup-filer etc.

ExxMapp för Företaget passar såväl företagsledaren som de nyckelpersoner på företaget som letar efter något.

För mer akuta uppgifter finns mappen Krismapp för Företag.

Du vet väl att vi har mappar för många olika intresseområden bl a: Fastighetsskötaren, Planer & Projekt, Hjullastaren, Jobb & Erfarenhet m m.

Se hela vårt utbud under rubriken "Våra mappar".