Lägenheten

Lägenheten

Oavsett om man bor i en liten eller stor lägenhet, brukar det så småningom bli ganska många papper och uppgifter att hålla reda på. En del uppgifter är viktiga att känna till för att lägenheten skall fungera och behålla sitt andrahandsvärde medan andra bara behöver sparas för framtida behov.

Visst hade det varit bra om man bara hade haft ETT ställe att leta på när man undrar någonting!

ExxMapp Lägenheten består 10 utvikbara sidor, har fyra fack och rymmer ca 200 viktiga och intressanta papper t ex köpekontrakt, hyresavtal, försäkringsbrev, medlemsbevis, intressanta artiklar, ritningar, instruktioner, inventarieförteckning, fakturaunderlag, broschyrer, färgprover m m.

Mappen är dessutom fylld med förtryckta ifyllnadsuppgifter där du kan skriva in det mesta som gäller din lägenhet, dess skötsel och underhåll.
Exempel på uppgifter som väntar på att fyllas i är: hyresuppgifter, viktiga telefonnummer om något krånglar, besiktningsdatum för stammar, muntliga och skriftliga överenskommelser med grannar och andra, ev ersatta försäkringsskador, koden till t ex TV:n, tvättstuga, garageport, och för återställning av larm.

Genom att skriva in och spara dina uppgifter i denna mapp, blir det enkelt att veta var allting finns och du har bara ETT ställe att leta på.
Mappen har snygg design, är funktionell och är förberedd med hål där man t ex kan fästa reservnycklar, USB-minnen med foton eller backup-filer etc.

Mappen Lägenheten passar både till den som bott på samma lägenhet under många år och som bara vill ha ett ställe att leta på när uppgifter skall fram, såväl som present till den som nyligen har köpt eller planerar att flytta till sin första egna lya.
ExxMapp Lägenheten fungerar även som värdefullt faktaunderlag när uppgifter skall fram inför en ev lägenhetsförsäljning.

Du vet väl att vi har mappar för många olika intresseområden bl a: Mina ägodelar, Fest & Kalas, Bilen, Resan, Hästen m m.

Se hela vårt utbud under rubriken "Våra mappar".