Mina ägodelar

Mina ägodelar

"Om man sätter sig ner och funderar igenom vad man har för tillgångar och ägodelar,
blir det kanske mer än man först trodde".

Allt eftersom åren går, samlas fler och fler saker till hemmet."

ExxMapp Mina ägodelar hjälper dig få en enkel överblick över dina tillgångar.
Uppgifterna du skriver in blir ett stöd för ditt eget minne och för dina efterlevande.
Detta kan vara väl så viktigt när det gäller gåvor och arvsfrågor.

Vi har alla olika förutsättningar när det gäller familj, intressen, ekonomiska tillgångar och vad vi tycker är viktigt här i livet.
Du fyller i det som passar dig efter dina förutsättningar.

I denna ExxMapp skriver du t ex in och förvarar:
Inventarieförteckningen (Bra att ha i händelse av brand eller inbrott)
Uppgifter om dina bankkonton
Uppgifter om ev bankfack (var finns facket och var förvaras t ex nyckel och kod)
Har du aktier? (Har du sammanställt en förteckning över dessa? Var förvaras den?)
Har du obligationer (Var förvaras dessa?)
Finns det kapitalförsäkringar som faller ut vid ev dödsfall?
Finns det viktiga avtal och var förvaras dessa? (t ex testamente)
Var förvaras andra viktiga handlingar? (t ex inteckningar, köpeavtal, kontrakt e t c)
Har du skrivit ner vilka muntliga överenskommelser som träffats?
Har du själv lånat eller lånat ut pengar eller saker? Vilka villkor kom ni överens om?
Sammanställning över inloggningar och viktiga lösenord
Var förvaras olika reservnycklar?

Behöver du mer plats för vissa poster går det bra att fortsätta skriva på löst ark som också förvaras i denna mapp.

OBS!
Denna ExxMapp bör förvaras inlåst!

Glöm inte att tala om för dina närstående att denna förteckning finns!

Du vet väl att vi har mappar för många olika intresseområden bl a: Lite av varje, Min sista vilja, Mina memoarer, Resan m m.

Se hela vårt utbud under rubriken "Våra mappar".