Lite av varje

Lite av varje

Den som har många ägodelar eller många intressen, har mycket att hålla reda på och också mycket att leta efter när uppgifter måste fram.

Det är för att underlätta vid sådana tillfällen som man skaffar sig en ExxMapp.
Alla ExxMappar är unika och innehåller hundratals uppgifter för just den specifika ägodelen eller det specifika intresset.

Men så finns det en stor kategori människor som lever sitt liv med en mindre mängd ”kringutrustning” men ändå har ”lite av varje”.
Det är just för denna grupp som denna ExxMapp skapats, i ett försök att förenkla tillvaron även för dessa.

För att försöka få plats med så mycket som möjligt av ”lite av varje” av det mesta som vi tror kan vara aktuellt att ha lätt tillgängligt, har vi begränsat oss till att ta med ett mindre antal uppgifter inom ett flertal kategorier men med inriktningen att det viktigaste skall finnas lätt tillgängligt i denna ExxMapp.

Om man tycker att det räcker med en begränsad mängd uppgifter om ”lite av varje” kan denna ExxMapp vara rätt.
Detta innebär troligen också att antalet handlingar och dokument man behöver förvara är färre och därför kanske det utrymme som finns i denna mapp för ca 200 A4-ark också är tillräckligt ur förvaringssynpunkt.

Går du sedan vidare från en tillvaro med ”lite av varje” till ”mycket av varje” finns ett stort antal specialiserade ExxMappar att tillgå för de flesta intresseinriktningar.

I den här mappen kan du t ex skriva in:
När dina släktingar och vänner fyller år
Vad du har för tillgångar och utgifter varje månad för hushåll och ditt boende.
Vilka personer som har tillgång till din bostad och var reservnycklarna förvaras.
Bilens chassinummer, däckdimensioner och besiktningsperiod
Telefonens PIN- och PUK-kod, telefonoperatör, kostnad och bindningstid.
Vad du gör på fritiden, vilka aktiviteter du utövar och vilka föreningar du är med i.
Vad du arbetar med, tel nr till arbete och kollegor och dina tidigare arbetsuppgifter.
Din utbildning, vilka skolor och kurser du gått och om dina språkkunskaper.
Vad du har för andra kunskaper, t ex arbetslivserfarenhet, körkortsbehörighet m m.
Dina hälsouppgifter t ex din vikt, blodtryck, puls etc. Notera gärna vid fler tillfällen.
Dina vaccinationer, var och vilka datum dessa utfördes och när det är dags igen.
Vilka försäkringar du har, dess årsförfallodag samt vad de kostar dig på ett år.
Händelser ur ditt liv, intressanta människor du mött, platser du besökt, bra böcker du läst och
filmer du sett. Utrymme finns för dina planer inför framtiden.
Inloggningsuppgifter & lösenord. Bra att veta var de finns om minnet plötsligt sviker.

Välkommen som ExxMappare du också!

I ExxMapp ”Lite av varje” har du utrymme att skriva in uppgifter, hitta användbara kontaktuppgifter och ha en utmärkt förvaringsplats för dokument och foton.

I mappen finns gott om ifyllnadsfält där du fyller i om dig, din familj och vänner, sådant som gäller ditt husdjur, din ekonomi, hur ditt boende ser ut, om bilen, mobiltelefonen, vilket jobb och utbildning du har, vad du gör på fritiden, vilken hobby du har, vilka vaccinationer du har fått, vilka försäkringar du har etc.

Förtryckta uppgifter finns där du enkelt noterar uppgifter som gäller t ex:

Familj och vänners födelsedatum
Husdjurets födelsedatum

Ekonomi t ex:
Din inkomst
Bank och bankkonto nr
Bidrag av olika slag/mån
Annan inkomst eller tillgångar

Räntesatsen och kostnad/mån på:
Olika lån och ev leasing

Bostad:
Hur du bor, bostads-, förrådets, garaget eller carportens yta
Tillträdesdatum
Låne-, ränte- och amorteringskostnad/mån
Hyreskostnad/mån
Vilka som har nyckel till din bostad

Ägodelar:
Bilens reg nr, fabrikat/modell, årsmodell, chassinummer, inköpspris/år, däckdimensioner, var däck och extranycklar förvaras, besiktningsperiod.
Mobilens fabrikat, modell, inköpsår, PIN-och PUK-kod, serienummer, teleoperatör, månadskostnad och bindningstid
Andra ägodelar

Hälsa och säkerhet
Dina personliga mått
Vaccinationer och vaccinationsdatum
Vilka sorts försäkringar du har, försäkringsbolag, årsförfallodag och årskostnad

Jobb & Fritid:
Vilka utbildningar och kurser du gått
Var betyg, intyg och CV förvaras
Din nuvarande och tidigare arbetsgivare/arbetsplats, anställningsår, befattning
Medlemskap i fackförening/A-kassa och dess avgifter/mån
Körkortsbehörighet
Språkkunskaper
Sport-, hobby- eller andra fritidsaktiviteter

I mappen hittar du även förtryckta rader där du fyller i uppgifterna till t ex:

Arbetskamrater, bilverkstaden, favoritrestaurangen, frisören, hantverkaren m fl
Lösenord och inloggningar
Var förvaringsplatsen för reservnycklar till olika objekt är

Mappen är kompletterad med förtryckta kontaktuppgifter vid olika nödsituationer:

– 112 SOS
– 114 14 Polis (vid ej brådskande ärenden)
– 113 13 Info vid större trafikolycka, brand eller kriser t ex
stormar, översvämning eller sjukdomsutbrott.
– 1177 Sjukvårdsupplysningen

Du vet väl att vi har mappar för många olika intresseområden bl a: Lägenheten, Bilen, Mina memoarer, Resan, Hunden m m.

Se hela vårt utbud under rubriken "Våra mappar".