Fastighetsskötaren

Fastighetsskötaren

Att vara fastighetsskötare är ofta ett omväxlande jobb och sedan gör det naturligtvis ingenting om man är något av en tusenkonstnär!

Men det är nästan omöjligt att begära att någon skall kunna hålla alla uppgifter i huvudet. När vattnet dessutom står och rinner, huset är kallt eller maskinerna trasiga krävs ibland snabba ryck när uppgifterna måste fram.
Visst vore det dessutom bra om man då bara hade haft ETT ställe att leta på!

ExxMapp Fastighetsskötaren består 10 utvikbara sidor, har fyra fack och rymmer ca 200 viktiga och intressanta papper såsom garantibevis, broschyrer, fakturakopior, anteckningar med telefonnummer, inloggningar, försäkringsvillkor, förteckning över instruktionsböcker, hyresgästlistan, maskinförteckningar m m.

Mappen är dessutom förtryckt med en mängd ifyllnadsuppgifter, som gör det enkelt att skriva in det mesta som gäller fastigheten t ex fastighetsbeteckning, byggnadsår och total yta, akutnummer vid ström-, vatten- och värmeavbrott, rensbrunnarnas placering, ritning över ev kablar in och ut ur huset, normal vattenförbrukningen (så ser man enkelt om något står och rinner), ev servitut på fastigheten, överenskommelser med t ex grannar och kommunen, telefonnumret till snöröjaren, trädklipparen, elektriker och låssmed, förvaringsplats för el-, VVS och husritningar, förvaringsplats för instruktionsböcker till t.ex värmepanna och källarutrustning, förvaringsplats för huvudnycklar och extranycklar, fastighetens historia (tidigare ägare, foton, ombyggnationer, uppgifter om tidigare reparationer och vem som utförde dessa m m.

Mappen har snygg design, är funktionell och förberedd med hål där man t ex kan fästa nycklar, USB-minnen etc.

ExxMapp Fastighetsskötaren passar både fastighetsskötaren som endast är ansvarig för ett hus men även för det större fastighetsbolaget med flera fastigheter och fastighetsskötare.
Mappen förenklar vardagen när man bara har ETT ställe att leta på och fyller även en speciellt viktig funktion när ordinarie fastighetsskötare är på semester, så att vikarien vet var uppgifterna finns utan att behöva ringa och störa eller vid annan frånvaro t ex sjukdom.

Förslagsvis har man en ExxMapp för varje fastighet, så hittar man på ett enkelt sätt exakt de uppgifter man söker!
Denna ExxMapp kan gärna följa med huset vid en eventuell försäljning!

Du vet väl att vi har mappar för många olika intresseområden bl a: Bostadshuset, Lägenheten, Gården, Bilen, Hunden m m.

Se hela vårt utbud under rubriken "Våra mappar".