Gården

Gården

Att driva en gård innebär ofta att försöka hålla många bollar i luften. Oftast rullar det mesta på, men så skall plötsligt vissa uppgifter fram och då är frågan – var ligger de???
Det kan vara numret till serviceteknikern, arealen på arrendet, ditt kundnummer hos Länsstyrelsen, förfallodagen på lånet...
Har du tagit över en gård eller skall lämna över en, kan det dessutom vara intressant med uppgifter om var ritningar förvaras, när de olika husen byggdes, vilka speciallösningar som krävs för att saker skall fungera o s v.

Visst hade det varit bra om man bara hade haft ETT ställe att leta på när man undrar någonting!

ExxMapp Gården består 10 utvikbara sidor, har fyra fack och rymmer ca 200 viktiga och intressanta papper t ex fakturakopior, offerter, medlemsbevis, besiktningskvitton, försäkringsbrev, telefonlistor, verkstadens inventarieförteckning, skisser och kartor, intressanta tidningsartiklar etc.

Mappen är dessutom fylld med förtryckta ifyllnadsuppgifter, som gör det enkelt att skriva in t ex uppgifter om fastigheten, inköpspris, tidpunkter för större tillbyggnader och reparationer, uppgifter om var inteckningar, ritningar och köpekontrakt förvaras, vilka skriftliga och muntliga avtal som finns med grannar och försäkringsbolag, placering av huvudbrytare för ström och vatten, händelser ur gårdens historia m m.

Genom att skriva in och spara dina uppgifter i denna mapp, blir det enkelt att veta var allting finns och du har bara ETT ställe att leta på.

Mappen har snygg design, är funktionell och är förberedd med hål där man t ex kan fästa reservnycklar, USB-minnen med foton eller backup-filer etc.

Mappen för Gården passar både till den som själv vill hålla ordning på sina egna uppgifter och som vill ägna tiden till annat än att leta, men också som present till den som nyligen startat sin lantbruksbana eller som planerar att ta över en föräldragård.

För den som är intresserad av hur gården såg ut och fungerade förr, finns även Gårdens Historia.

Du vet väl att vi har mappar för många olika intresseområden bl a: Företaget, Hjullastaren, Planer & Projekt, Hästen,  m m.

Se hela vårt utbud under rubriken "Våra mappar".