Fritidshuset

Fritidshuset

Oavsett om man har ett litet eller stort fritidshus, brukar det så småningom bli ganska många papper och uppgifter att hålla reda på. En del uppgifter är viktiga att känna till för att huset skall fungera och behålla sitt andrahandsvärde medan andra bara behöver sparas för framtida behov.

Visst vore det varit bra om man bara hade haft ETT ställe att leta på när man letar efter något!

ExxMapp Fritidshuset består 10 utvikbara sidor, har fyra fack och rymmer ca 200 viktiga och intressanta papper såsom t.ex köpekontrakt, hyresavtal, försäkringsbrev, medlemsbevis, intressanta artiklar, ritningar, instruktioner, inventarieförteckning, fakturaunderlag, broschyrer, färgprover m m.

Mappen är dessutom fylld med förtryckta ifyllnadsuppgifter där du kan skriva in det mesta som gäller ditt hus, dess skötsel och underhåll.
Exempel på uppgifter som väntar på att fyllas i är: byggnadsår, placering av kablar och dagvattenbrunnar, journummer om något krånglar, installationsår för värmepanna och avlopp, placering av huvudkran för vatten, när tak, krypgrund och skorsten kontrollerades, muntliga och skriftliga överenskommelser med grannar och andra, ev ersatta försäkringsskador, koden till t ex TV:n, garageport, och återställning av larm m m.

Genom att skriva in och spara dina uppgifter i denna mapp, blir det enkelt att veta var allting finns och du har bara ETT ställe att leta på. Gör gärna två ex, så har du en mapp hemma och en på plats när du undrar något. Detta är också bra om ni är flera familjer som använder huset då och då.

Mappen har snygg design, är funktionell och är förberedd med hål där man t ex kan fästa nycklar, USB-minnen etc.

Mappen Fritidhuset passar både till den nyblivna sommarstugeägaren som byggt nytt eller blivit ägare till ett begagnat fritidshus, såväl om den mer erfarna husägaren som tröttnat på att lägga ner onödig tid på att leta efter uppgifter som arkiverats någonstans för länge sedan.
Mappen följer med fördel med fritidshuset vid ägarbyte och är även lämplig som inflyttningspresent.

Du vet väl att vi har mappar för många olika intresseområden bl a: Bostadshuset, Trädgården, Lägenheten, Hunden, Katten m m.

Se hela vårt utbud under rubriken "Våra mappar".