Krismapp

Krismapp för ditt företag

"För ett företag kan en krissituation snabbt omvandlas till katastrof – om den inte hanteras rätt!"

Vid en kris är det svårt att prioritera rätt och att tänka klart. Felaktiga beslut och ogenomtänkta svar kan få ödesdigra konsekvenser för företaget, lång tid framöver.

Därför är det viktigt att i förväg, under lugna förhållanden, tänka igenom olika scenarier som skulle kunna innebära en kris för företaget och samtidigt försöka sätta sig in i hur man kan mildra konsekvenserna.

Exempel på krissituationer som kan komma plötslig är:
• Om en nyckelperson i företaget blir långvarigt sjuk eller drabbas av olycka eller dödsfall inom familjen.
• Om det inträffar en arbetsplatsolycka på företaget.
• Om någon drabbas av olyckshändelse eller blir utsatt för brott under en tjänsteresa.
• Företaget drabbas av brand, översvämning, inbrott, vandalisering etc.

Ett litet snabbtest: Skulle du per telefon kunna förklara var följande förvaras på företaget?
Aktuella försäkringsbrev och villkoren till dessa.
Lån- och kontouppgifter hos affärsbanken
Företagets registreringsbevis
Viktiga avtal
Aktuella telefonnummer till företagets krisgrupp
Var bankdosan förvaras och vem som har inloggningsuppgifterna till denna?
Uppgifter om var inloggningsuppgifter till olika myndigheter finns.
Uppgifter om var inloggningsuppgifter till företagets datorer, maskiner och programmeringar finns.
Kontaktuppgifter till anställdas anhöriga.
Kontaktuppgifter till viktiga leverantörer av varor och tjänster.
Om en anställd hastigt blir sjuk, vem på företaget vet vilka arbetsuppgifter denna person utför och hur?
Vem har extranycklar till vad eller känner till var dessa förvaras?

ExxMapp Krismapp Företag består 10 utvikbara sidor, har fyra fack och rymmer ca 200 viktiga papper och det blir betydligt enklare att veta var allting finns och inblandade nyckelpersoner får bara ETT ställe att leta på.

Mappen har snygg design, är funktionell och är förberedd med hål där man t ex kan fästa reservnycklar, USB-minnen med foton eller backup-filer etc.

Mappen och dess innehåll bör förvaras inlåst och personer i företagets krisgrupp skall informeras om var den finns och var ev nyckel förvaras.

För mindre akuta ärenden finns ExxMappen ”Företaget” som passar såväl företagsledaren som de nyckel-personer på företaget som ibland letar efter något.

Du vet väl att vi har mappar för många olika intresseområden bl a: Företaget, Bilen, Katten, Bostadshuset, Resan m m.

Se hela vårt utbud under rubriken "Våra mappar".